Vinster i välfärden?
Ja, åt dem som behöver det mest.

På Resursforum mäter vi inte framgång i kronor och öre – för oss handlar ett bra resultat om förmågan att få människor att må bättre och hjälpa dem att hitta sina egna lösningar. Till vår hjälp har vi välutbildade socionomer, alla med hjärtat på rätta stället.

Hemmabaserade intensivutredningar är vårt specialområde.

Med Resursforums hemmabaserade intensivutredningar får du ett tydligt, ärligt och nyanserat beslutsunderlag till en betydligt lägre kostnad än en utredning på institution. Resursforum har mer än tio års erfarenhet av intensivutredningar och vårt arbete resulterar i omsorgsfullt skrivna rapporter. Läs mer om hemmabaserade intensivutredningar.

Våra tjänster:

Hemmabaserade intensivutredningar.

Resursforums utredningsteam består av engagerade och välutbildade socionomer med många års erfarenhet av komplicerade utredningar enligt Socialtjänstlagen. Läs mer om hemmabaserade intensivutredningar.

Familjehem

På Resursforum erbjuder vi kvalitetssäkrade familjehem och noggranna matchningar. Vi hjälper dessutom barn och familj att skapa en tillitsfull, trygg och hållbar relation. Läs mer om familjehem.

Mentorskap.

Resursforum hyr ut erfarna mentorer som ger nyexaminerade socionomer det stöd och den hjälp de behöver för att få en positiv och trygg start i yrkeslivet. Läs mer om mentorskap.

Bemanning.

Resursforum hyr ut välutbildade socionomer som är trygga i sin yrkesroll och vana vid att arbeta självständigt. Det betyder att startsträckan alltid är kort. Läs mer om bemanning.