Resursforum

Resursforum erbjuder insatser med fokus på samspelet mellan barn och föräldrar. Vi strävar efter att förstå bakomliggande orsaker till familjens förhållningssätt med utgångspunkt i anknytningsteori, utvecklingspsykologi och systemteori.

Fråga Lund - om du vill veta mer om HIU...

…eller håll utkik efter nästa föreläsning

Den 22 september föreläste Resursforum om Hemmabaserade Intensivutredningar – HIU på socialtjänsten i Lund.

I 15 år har Resursforum gjort Hemmabaserade Intensivutredningar. Vi har fått mycket positiva återkopplingar från både uppdragsgivare och familjer. Vi vill därför dela med oss av vår kunskap och våra tankar kring att göra fördjupade utredningar i familjers hemmiljö med förståelse och grund i anknytningsteori och mentalisering.

 

Intresseanmälan skickas till anna.o@resursforum.se

 

Läs mer om hemmabaserade intensivutredningar.

Våra tjänster:

Hemmabaserade intensivutredningar

Resursforums utredningsteam består av engagerade och välutbildade socionomer med många års erfarenhet av komplicerade utredningar enligt Socialtjänstlagen. Läs mer om hemmabaserade intensivutredningar.

Samspelsbedömningar

Resursforum erbjuder samspelsbedömningar som ett begränsat uppdrag och  komplement till  exempelvis barnavård- eller hemtagningsutredningar. Syftet är att skapa en fördjupad bild av barnets och förälderns känslomässiga relation samt vilken förmåga föräldrarna har att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Vill du veta mer?

Ring vår mottagningstelefon: 0768-86 33 63

eller maila:

anna.o@resursforum.se