Aktuellt:

Det händer mycket på Resursforum.
Här kan du hålla koll.

14 november, 2017 | Reflektioner från Socionomdagarna

Resursforum deltog nyligen i socionomdagarna uppe på Älvsjömässan. Förutom att möta kolleger inom det sociala arbetet hade vi även förmånen att delta på några föreläsningar som bidrog med såväl kunskap som inspiration. En av föreläsningarna vi lyssnade på var Grynings föreläsning om hur de arbetar med spädbarn och deras föräldrar, där fokus ligger på den…

Läs mer...
13 november, 2017 | Insatser för familjehemsplacerade barn

För en bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. Strax innan Socionomdagarna 2017 kom SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) ut med en rapport om olika insatser och stöd som används till familjehem. Utifrån aktuell forskning tar SBU reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, om det finns några risker…

Läs mer...