Aktuellt:

Det händer mycket på Resursforum.
Här kan du hålla koll.

6 december, 2018 | Grundutbildning i Signs of Safety

Ett samarbete mellan Resursforum och Pernilla Söderberg, grundutbildning i Signs of Safety. En mycket uppskattad utbildning som ni nu har en ny möjlighet att köpa platser till. Utbildningen omfattar tre heldagar: 31 januari – 1 februari samt 8 mars 2019. I kostnaden ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnad per person: 6000 kr Anmäl…

Läs mer...