Aktuellt:

Det händer mycket på Resursforum.
Här kan du hålla koll.

28 mars, 2019 | Morgondagens socialtjänst

Under den senaste tiden har vi arbetat med en av Sveriges största marknadsundersökningar gällande digitalisering av socialtjänst. Det är ca 500 socialsekreterare och 51 enhets- och verksamhetschefer i Skåne samt 349 enhets- och verksamhetschefer i Sverige som har deltagit i denna undersökning. Det som framkommer tydligt är att nästan alla, 72% av personalen och 82%…

Läs mer...
18 mars, 2019 | Anknyningsmönstren och mentalisering

Välkomna på utbildning fredag den 5 april hos oss på Resursforum. Psykolog Magnus Tapper föreläser om vad mentalisering är och varför det är viktigt. Hur kan man hjälpa familjehemsplacerade barn och barn som har svårigheter med kamratrelationer att utvecka sin mentaliseringsförmåga? För vem: Familjehemssekreterare | Utredare | Familjehem | Barnsekreterare | Skolkurator | Familjehemskonsulent |…

Läs mer...