Aktuellt:

Det händer mycket på Resursforum.
Här kan du hålla koll.

6 december, 2018 | Grundutbildning i Signs of Safety

Ett samarbete mellan Resursforum och Pernilla Söderberg, grundutbildning i Signs of Safety. En mycket uppskattad utbildning som ni nu har en ny möjlighet att köpa platser till. Utbildningen omfattar tre heldagar: 31 januari – 1 februari samt 8 mars 2019. I kostnaden ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnad per person: 6000 kr Anmäl…

Läs mer...
12 november, 2018 | Samspel och anknytning hos späda barn Läs mer...
15 oktober, 2018 | Spädbarn och anknytning

Vi är stolta över att forskningen stöder den syn vi inom Resursforum har gällande barn, stöd och utredning till de familjer vi möter i vår verksamhet, vare sig det handlar om familjebehandling, hemmabaserade intensivutredningar eller familjehem. Läs mer här (öppnas som PDF)>> Länk till FORTEs hemsida här>>

Läs mer...
26 september, 2018 | Anknytningsmönstren och mentalisering

Välkomna på halvdagsutbildning fredag den 23 november hos Resursforum. Psykolog Magnus Tapper föreläser om vad mentalisering är och varför det är viktigt. Hur kan man hjälpa familjehemsplacerade barn och barn som har svårigheter med kamratrelationer att utvecka sin mentaliseringsförmåga? För vem: Familjehemssekreterare | Utredare | Familjehem | Barnsekreterare | Skolkurator | Familjehemskonsulent | Behandlare Var:…

Läs mer...
20 juni, 2018 | Fördjupningskurs i Signs of Safety

Anmäl dig redan idag! 27-31 augusti är det dags för säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Kursen är praktiskt inriktad och passar dig som har gått grundutbildningen. Under fem intensiva dagar arbetar ni med egna ärenden som är placeringsnära eller där det finns risk att barnet kan skadas. Du får ett arbetsmaterial baserat på ett ärende…

Läs mer...
20 mars, 2018 | Signs of safety – arbetssättet med barnets trygghet och säkerhet i fokus

Resursforum anordnar under mars en kurs i Signs of safety. Det tog inte lång tid innan kursen var fullbokad, vilket visar på starkt engagemang för utsatta barn. Här svarar kursledaren Pernilla Söderberg på frågor om Signs of Safety. Vad är Signs of Safety? Signs of safety är en metod för att arbeta med utsatta barn…

Läs mer...
2 februari, 2018 | Resursforums hemmabaserade intensivutredningar ger ett tydligt beslutsunderlag till en lägre kostnad.

Klicka här för att se filmen ovan. Vid svåra frågeställningar krävs en grundlig utredning. I många fall placeras familjen på en institution under utredningstiden, men Resursforums hemmabaserade intensivutredningar upplevs ofta som mindre påfrestande och ger därför ett ärligare, mer nyanserat och rättvisare beslutsunderlag. Dessutom är kostnaden mycket lägre – vår prismodell bygger på att vi…

Läs mer...
18 december, 2017 | Resursforum ger dig rätt sorts hjälp när du behöver den som mest

När du hyr in en konsult från Resursforum får du mer än bara en konsult – du får en välutbildad och erfaren socionom som är van vid att arbeta självständigt, vilket betyder att startsträckan är kort. Resursforum hyr ut socionomkonsulter med kompetens inom följande områden: Hemmabaserade intensivutredningar Barn & Familj Familjehemsverksamhet Familjerätt Försörjningsstöd Missbruk/Socialpsykiatri Vi…

Läs mer...
14 november, 2017 | Reflektioner från Socionomdagarna

Resursforum deltog nyligen i socionomdagarna uppe på Älvsjömässan. Förutom att möta kolleger inom det sociala arbetet hade vi även förmånen att delta på några föreläsningar som bidrog med såväl kunskap som inspiration. En av föreläsningarna vi lyssnade på var Grynings föreläsning om hur de arbetar med spädbarn och deras föräldrar, där fokus ligger på den…

Läs mer...
13 november, 2017 | Insatser för familjehemsplacerade barn

För en bättre psykisk och fysisk hälsa hos familjehemsplacerade barn. Strax innan Socionomdagarna 2017 kom SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) ut med en rapport om olika insatser och stöd som används till familjehem. Utifrån aktuell forskning tar SBU reda på vilken effekt olika metoder och insatser har, om det finns några risker…

Läs mer...