Aktuellt:

Det händer mycket på Resursforum.
Här kan du hålla koll.

27 maj, 2021 | Magdalena Hjortzberg blir Teamledare för Resursforum

Efter nästan 10 år i bolaget så blir Magdalena Hjortzberg Teamledare för Familjebehandlingen och Intensivutredningar. “Magdalena är oerhört duktig, lojal, pålitlig och kunnig med ett stort fokus på att erbjuda den bästa insatsen till familjen”

Läs mer...
1 september, 2020 | Vi har åter utrymme för nya uppdrag

Vi är stolta över att åter fått förtroendet att vara en kompletterande aktör till flertalet socialtjänster genom att teckna avtal med Kommunförbundet gällande konsulentstödd familjehemsvård samt genom att vi fått tilldelningsbeslut gällande familjebehandling och hemmabaserad intensivutredning. Just nu har vi möjlighet och utrymme att ta emot nya uppdrag. Vi har lång erfarenhet av att arbeta…

Läs mer...
7 maj, 2019 | Vi erbjuder handledning

Resursforum erbjuder kvalificerad handledning till arbetsgrupper inom socialtjänst, barnpsykiatri eller annan verksamhet som arbetar med barn och ungdomar. Marcus Peterson är auktoriserad socionom och legitimerad terapeut med familjeterapeutisk inriktning, lärare och handledare i psykoterapi. Marcus Peterson handleder på fjärde terminen familjeterapi på socialhögskolan i Lund samt är verksam som föreläsare på grundutbildningen i familjeterapi (steg…

Läs mer...
28 mars, 2019 | Morgondagens socialtjänst

Under den senaste tiden har vi arbetat med en av Sveriges största marknadsundersökningar gällande digitalisering av socialtjänst. Det är ca 500 socialsekreterare och 51 enhets- och verksamhetschefer i Skåne samt 349 enhets- och verksamhetschefer i Sverige som har deltagit i denna undersökning. Det som framkommer tydligt är att nästan alla, 72% av personalen och 82%…

Läs mer...
18 mars, 2019 | Anknyningsmönstren och mentalisering

Välkomna på utbildning fredag den 5 april hos oss på Resursforum. Psykolog Magnus Tapper föreläser om vad mentalisering är och varför det är viktigt. Hur kan man hjälpa familjehemsplacerade barn och barn som har svårigheter med kamratrelationer att utvecka sin mentaliseringsförmåga? För vem: Familjehemssekreterare | Utredare | Familjehem | Barnsekreterare | Skolkurator | Familjehemskonsulent |…

Läs mer...
25 februari, 2019 | Grundutbildning Signs of Safety

Resursforum har tillsammans med Pernilla Söderberg utbildat nästan 200 personer i Signs of Safety. Vi har nu inlett ett samarbete med ytterligare en licensierad utbildare inom Signs of Safety, Nova Nilsdotter, och kommer tillsammans med Nova arrangera ännu en grundutbildning 11, 12 och 13 juni 2019. Varmt välkomna med er anmälan till Carina Thorén

Läs mer...
12 november, 2018 | Samspel och anknytning hos späda barn Läs mer...
6 december, 2018 | Grundutbildning i Signs of Safety

Ett samarbete mellan Resursforum och Pernilla Söderberg, grundutbildning i Signs of Safety. En mycket uppskattad utbildning som ni nu har en ny möjlighet att köpa platser till. Utbildningen omfattar tre heldagar: 31 januari – 1 februari samt 8 mars 2019. I kostnaden ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnad per person: 6000 kr Anmäl…

Läs mer...
15 oktober, 2018 | Spädbarn och anknytning

Vi är stolta över att forskningen stöder den syn vi inom Resursforum har gällande barn, stöd och utredning till de familjer vi möter i vår verksamhet, vare sig det handlar om familjebehandling, hemmabaserade intensivutredningar eller familjehem. Läs mer här (öppnas som PDF)>> Länk till FORTEs hemsida här>>

Läs mer...
26 september, 2018 | Anknytningsmönstren och mentalisering

Välkomna på halvdagsutbildning fredag den 23 november hos Resursforum. Psykolog Magnus Tapper föreläser om vad mentalisering är och varför det är viktigt. Hur kan man hjälpa familjehemsplacerade barn och barn som har svårigheter med kamratrelationer att utvecka sin mentaliseringsförmåga? För vem: Familjehemssekreterare | Utredare | Familjehem | Barnsekreterare | Skolkurator | Familjehemskonsulent | Behandlare Var:…

Läs mer...