Aktuellt:

Anknytningsmönstren och mentalisering

Välkomna på halvdagsutbildning fredag den 23 november hos Resursforum. Psykolog Magnus Tapper föreläser om vad mentalisering är och varför det är viktigt. Hur kan man hjälpa familjehemsplacerade barn och barn som har svårigheter med kamratrelationer att utvecka sin mentaliseringsförmåga?

  • För vem: Familjehemssekreterare | Utredare | Familjehem | Barnsekreterare | Skolkurator | Familjehemskonsulent
    | Behandlare
  • Var: Välkommen till Resursforum, St Lars väg 14, Lund.
  • När: Fredagen den 23 november, kl 8.45-9.15 avslutas med lunchmingel  ca 12.30-13.30
  • Pris: inkl lättare lunch, anställda 400 kr/person, familjehem 200 kr/person

Anmäl dig till familjehem@resursforum.se senast 1 november. OBS: Begränsat antal platser.

Välkommen!