Aktuellt:

Christian Malm, Resursforums grundare och ägare

Christian har alltid haft ett driv och intresse av att hjälpa människor, att prata och att skapa relationer, och kände i tidig ålder att han brinner för att utveckla människor.

Christian började att jobba som socionom 1998 och hade förmånen att få prova på olika områden under några år. Som uppdragsgivare på en socialförvaltning kände Christian en frustration, att tjänster som upphandlades inte höll en jämn kvalité och företagen inte brann för socialt arbete som han själv gjorde, leverantörer kunde ta betalt för tjänster som inte levererades eller att det togs för mycket betalt. Där föddes idén om att starta ett eget företag, att göra saker på riktigt och med hjärtat.

Hösten 2006 startade Christian Resursforum, som då låg i Lund, de första tjänsterna som erbjöds var inom familjebehandling och bemanning. Resursforum var ett av de första bemanningsföretagen nischade på socialt arbete.

Några av Christians styrkor är hans envishet, hans målmedvetenhet och förmågan att alltid ha framtidsplaner och mål för företaget.
Under åren som gått så upptäckte Christian en ny sida av sig själv – nämligen att han är entreprenör vilket har gjort att drivet och orken att fortsätta utveckla Resursforum finns där.

Christian är väldigt stolt över Resursforum och alla medarbetare han har lärt känna under åren som har gått, och en sak som hela tiden återkommer är, att göra det på riktigt, vilken han känner att hans medarbetare gör. Relationerna till sina kollegor är något som ligger Christian varmt om hjärtat och även det som har gjort att Resursforum är där var vi är idag.