Aktuellt:

Grundutbildning i Signs of Safety

Ett samarbete mellan Resursforum och Pernilla Söderberg, grundutbildning i Signs of Safety.

En mycket uppskattad utbildning som ni nu har en ny möjlighet att köpa platser till.

Utbildningen omfattar tre heldagar:
31 januari – 1 februari samt 8 mars 2019.

I kostnaden ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch. Kostnad per person: 6000 kr

Anmäl senast den 20 december till Carina Thorén, meddela eventuell specialkost.

Beroende på antal deltagare så kommer vi att vara i Lund eller i Kristianstad.

Vi ser fram emot er anmälan!