Jobba hos oss:

Vinster i välfärden? Vi arbetar med helt andra värden.

På Resursforum mäter vi inte framgång i kronor och öre – för oss handlar ett bra resultat om att göra ett riktigt bra jobb, som i förlängningen får fler att må bättre. Vi hyr ut socionomkonsulter till socialförvaltningarna i södra Sverige samt har även egna, fasta behandlingsteam, och nu behöver vi bli flera.

Som konsult hos Resursforum blir du en del av Resursforum.

Oavsett var du för tillfället jobbar, blir Resursforum din fasta arbetsplats och det är här du har din trygga bas. Var fjärde vecka samlas vi för en gemensam utvecklingsdag – en heldag med frukost, handledning, lunch med kollegorna och möjlighet att prata om allt som är viktigt. Vi har regelbundna utbildningar och medarbetarsamtal, och som konsult har du alltid tät kontakt med din verksamhetschef.

Tillsvidareanställd eller per uppdrag?

På Resursforum kan du välja mellan två olika anställningsformer: tillsvidareanställd eller uppdragsanställd. I båda fallen har du en bra grundtrygghet som följer kollektivavtal, och det gäller allt från lön och semesterersättning till tjänstepension, friskvård och sjukersättning. Som tillsvidareanställd får du 100% av lönen även mellan uppdragen. Dessutom ser vi din restid som arbetstid, vilket betyder att du som konsult kan få betalt för upp till en timmes pendlingstid om dagen, plus milersättning eller tåg/busskort.

Vem är du?

Socionom med examen och flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten. Vi ser gärna att du har kompetens från flera av socialtjänstens verksamhetsområden.

Intresseanmälan: