Aktuellt:

Magdalena Hjortzberg blir Teamledare för Resursforum

Efter nästan 10 år i bolaget så blir Magdalena Hjortzberg Teamledare för Familjebehandlingen och Intensivutredningar.

“Magdalena är oerhört duktig, lojal, pålitlig och kunnig med ett stort fokus på att erbjuda den bästa insatsen till familjen”