Aktuellt:

Morgondagens socialtjänst

Under den senaste tiden har vi arbetat med en av Sveriges största marknadsundersökningar gällande digitalisering av socialtjänst. Det är ca 500 socialsekreterare och 51 enhets- och verksamhetschefer i Skåne samt 349 enhets- och verksamhetschefer i Sverige som har deltagit i denna undersökning.

Det som framkommer tydligt är att nästan alla, 72% av personalen och 82% av cheferna i Skåne är eniga om att en digitalisering både kan underlätta och effektivisera arbetet.

När frågan om handledning kan ske digitalt så var nästan all personal (66%) negativ till det, medan det inte var någon chef som svarat nej på den frågan, utan hela 45% är positiva till det. När vi frågade vidare kring det så framkom det att personalen jämför med den handledning de har idag, men att de visst tror att mentorskap kan ske digitalt.

Digitala utbildningar är de flesta positiva till, 76% av personalen och 82% av cheferna, men de tycker inte att man ska underskatta “mellansnacket” som sker i pauserna så en kombination med både digitalt och fysiska träffar är den optimala lösningen.

På frågan om inom vilket område en digitalisering kan fungera bäst så är utbildning det som ligger i topp, både hos personal och chefer 64%. Efter vad som redan är aktuellt i många förvaltningar så blir vi inte förvånade av att utbildning är just det som ligger i topp.

Det har varit oerhört spännande och intressant att följa denna undersökning och det märks tydligt att digitalisering är ett hett ämne runt om i vårt avlånga land.

 

Vill du veta mer om denna undersökningoch så kontakta malin.t@resursforum.se