Om Resursforum

Vi tror på förändringens kraft. Och har viljan att arbeta för den.

På Resursforum mäter vi inte framgång i kronor och öre – för oss handlar ett bra resultat om förmågan att få människor att må bättre och hjälpa dem att hitta sina egna lösningar. Till vår hjälp har vi välutbildade och erfarna socionomer, alla med hjärtat på rätta stället.

Resursforum, som startade hösten 2006, är ett företag för sociala tjänster med bas i Lund och Malmö. Vi samarbetar med socialtjänsten i hela södra Sverige och erbjuder hemmabaserade intensivutredningar och familjebehandling.

För oss är ett nära och transparent samarbete med socialförvaltningen A och O. Därför planerar vi alltid in regelbundna uppföljningssamtal vid familjebehandlingar och hemmabaserade intensivutredningar.