Aktuellt:

Resursforums hemmabaserade intensivutredningar ger ett tydligt beslutsunderlag till en lägre kostnad.

Klicka här för att se filmen ovan.

Vid svåra frågeställningar krävs en grundlig utredning. I många fall placeras familjen på en institution under utredningstiden, men Resursforums hemmabaserade intensivutredningar upplevs ofta som mindre påfrestande och ger därför ett ärligare, mer nyanserat och rättvisare beslutsunderlag. Dessutom är kostnaden mycket lägre – vår prismodell bygger på att vi ser familjen som en enhet istället för att räkna antalet individer. Obs! Priset kan variera något beroende på var utredningen ska utföras.

Välutbildade utredare med specialistkompetens

Resursforums utredare består av socionomer med vidare utbildning i Signs of Safety, systemisk utrednings- och behandlingsarbete, ABFT, Marte Meo-terapi, FFT, Cirkel of Security, och legitimationsgrundad familjeterapi. Tillsammans har vi skapat en gedigen kunskapsbank och ett utredningsförfarande som ger ytterligare möjligheter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din förvaltning? Kontakta gärna Nina Smith, 0768-86 33 64, nina@resursforum.se