Aktuellt:

Signs of safety – arbetssättet med barnets trygghet och säkerhet i fokus

Resursforum anordnar under mars en kurs i Signs of safety. Det tog inte lång tid innan kursen var fullbokad, vilket visar på starkt engagemang för utsatta barn. Här svarar kursledaren Pernilla Söderberg på frågor om Signs of Safety.

Vad är Signs of Safety?
Signs of safety är en metod för att arbeta med utsatta barn med fokus på trygghet och säkerhet. Metodens grundare Andrew Turnell och Steve Edwards ville förbättra samarbetet mellan socialtjänst och familj. Det fanns nämligen en tradition av att socialtjänsten kom in och bestämde och styrde för mycket. Det här ledde ofta till att barnet blev omhändertaget och förlorade sin familj. Istället vill man inom Signs of Safety jobba hårt för att satsa på barnets familj så att barnet med stöd från det egna nätverket får det stöd som behövs.

Vilka är då fördelarna med Signs of safety?
Det är ett lösningsorienterat, styrkebaserat arbetssätt som inkluderar barnet och barnets familj och nätverk i processen. På så vis missar man inte att prata om sådant som kan vara svårt att få fram.

Hur ser kursen ut?
Kursen är en tredagars grundutbildning där vi går igenom grundelementen i metoden. De två första dagarna tittar vi på saker som förhållningssätt, samtal med barn och frågeteknik, vilket vi till exempel övar genom rollspel. Lite längre fram i månaden har vi den tredje dagen. Inför det sista tillfället är tanken att alla ska ha testat någonting från kursen ute i verksamheten, samt att vi går igenom hur man genom kollegialt stöd kan hjälpa varandra i svåra ärenden.

Signs of safety är ett väl utbrett arbetssätt i Sverige. Många kommuner försöker implementera metoden som helhet eller använder delar av metoden. Vi är glada över att kunna sprida Signs of safety vidare. Du kan läsa mer om den här.

Håll utkik i våra kanaler för fler utbildningar framöver!