Aktuellt:

Vi bygger tillitsfulla relationer – inte minst till våra uppdragsgivare

“Det är en stor tillgång för oss att ha dessa kompetenta och erfarna konsulter här. De har en bred kompetens som är till stor hjälp i det ofta svåra och komplicerade arbetet på vår avdelning” säger avdelningschefen för barn och unga i Sölvesborgs Kommun.

“Det är också en stor tillgång med en närvarande och tillgänglig konsultchef som regelbundet och vid behov finns närvarande.
Jag kan varmt rekommendera Resursforums konsultverksamhet både vad gäller utredning och behandling”.