Aktuellt:

Vi har åter utrymme för nya uppdrag

Vi är stolta över att åter fått förtroendet att vara en kompletterande aktör till flertalet socialtjänster genom att teckna avtal med Kommunförbundet gällande konsulentstödd familjehemsvård samt genom att vi fått tilldelningsbeslut gällande familjebehandling och hemmabaserad intensivutredning. Just nu har vi möjlighet och utrymme att ta emot nya uppdrag. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med hemmabaserade insatser med goda resultat. När det gäller familjehemsvård har förutom förstärkta familjehem även på senare år utvecklat familjehemsbaserad behandling där vår personals sammantagna kompetens tas tillvara vid en placering för att skapa en trygg och stabil placering för barn med extra stora behov.

Välkommen med din förfrågan till verksamhetschef Nina Smith, 076-886 33 64 eller nina@resursforum.se, om det gäller familjebehandling eller hemmabaserad intensivutredning eller till verksamhetschef Carina Thorén, 070-713 79 15 eller carina.t@resursforum.se, vid förfrågningar om familjehem eller familjehemsbaserad behandling.