Vi som jobbar här:

Vi är Resursforum.

Jag har arbetat på Resursforum i 10 år. Min drivkraft är att erbjuda alla våra anställda en bra och givande arbetsplats, och se till att de tjänster vi levererar till kommun och förvaltning håller en riktigt hög kvalitet. Det är med stolthet jag går till jobbet varje dag.

Anna Olsheimer

VD
0768-86 33 63,

Hösten år 2006 startade jag Resursforum med en tydlig vision: allt vi gör ska vi göra på riktigt. Inga halvmesyrer och inga genvägar. Min passion är att ständigt utveckla våra tjänster och vårt arbetssätt för att kunna göra en verklig skillnad för de människor vi möter. 

Christian Malm

Ägare och grundare, socionom sedan 1998
0733-22 34 82,

Efter många år inom socialtjänsten, och med många olika erfarenheter i ryggen, tog jag steget till Resursforum för att arbeta som konsult – ett beslut jag är glad att jag fattade. Idag arbetar jag som verksamhetschef för familjehems- och bemanningsverksamheten, och har förstås även tät kontakt med våra uppdragsgivare inom socialtjänsten.

Carina Thorén

Verksamhetschef för familjehem, bemanning och socionom
0707-13 79 15,

Jag känner både ödmjukhet och tacksamhet över att vara omgiven av kloka, ömsinta och kompetenta medarbetare. På ett varsamt sätt tar vi oss an de familjer vi möter, och tillsammans med dem skapar vi möjlighet till förändring. På Resursforum brukar vi säga att vi ”arbetar mitt i livet”. Och det är det vi gör, varje dag, året om.

Nina Smith

Verksamhetschef och Marte Meo-terapeut
0768-86 33 64,

Som familjehemskonsulent handlar mitt jobb om att hitta rätt familj till rätt barn och få relationerna att fungera. Och jag vet hur viktigt det är att få stöd och hjälp genom hela processen – min egen familj har fungerat som såväl familjehem och jourhem som kontaktfamilj.

Monica Andersson

Familjehemskonsulent och socionom
0729-69 89 21,

Att få familjerna att känna att de blir tagna på allvar, sätta ord på deras känslor och tankar samt följa utvecklingen, ger mig lust att gå till jobbet varje dag. Jag har 14 års erfarenhet av familjebehandling. På Resursforum kan jag ge familjerna den tid och det stöd de behöver.

Maria Persson

Familjebehandlare och socionom
0768-86 33 67,

Jessica Berglund

Familjebehandlare och socionom
0768-86 33 61,

Magdalena Hjortzberg

Familjebehandlare och socionom
0768-86 33 68,

För mig är det allra viktigaste att jag får mer tid till familjerna. Och det är så vi jobbar på Resursforum. Jag har 20 års erfarenhet från bl. a behandlingshem, BUP och öppenvården. Den djupa förståelsen för samspelet mellan människor är det jag drivs av.

Ronny Axelsson

Familjebehandlare och socionom
0768-86 33 66,

I över 20 år har det sociala arbetet legat mig varmt om hjärtat och idag är jag auktoriserad socionom och leg. psykoterapeut. Det som driver mig är att få jobba med familjer och par och att få vara en del i den förändring som sker. Bäst resultat får man om man jobbar med hela familjen, och det gör vi på Resursforum.

Marcus Peterson

Auktoriserad socionom och legitimerad Psykoterapeut
0768-86 33 65,

Helen Jönsson

Familjebehandlare och Marte Meo-terapeut
0768-86 33 60,

Jag är naturligt nyfiken och gillar att lära känna nya människor – två egenskaper som passar perfekt i min roll som rekryteringsansvarig på Resursforum. För mig är det viktigt att ge dem jag möter en sann bild av vårt företag, och på ett öppet och ärligt sätt förmedla den fina stämning som finns här. 

Malin Bengtsson (Tengberg)

Administration / rekrytering / marknadsföring
0732-51 51 40,